آموزش مكانيك خودرو | تعمير خودرو

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۰۳

آشنايي با سيستم خنك‌كاري موتور خودرو

۱,۷۵۱ بازديد

آشنايي با سيستم خنك‌كاري موتور خودرو

 موتورهاي بنزيني گرچه تا حدزيادي بهبود يافته‌ و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالايي براي تبديل انرژي شيميايي به توان مكانيكي ندارند. بيشترين ميزان انرژي موجود در بنزين (شايد ۷۰درصد) به گرما تبديل مي‌شود و مهم‌ترين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، مراقبت و استفاده صحيح از گرماي ايجاد شده است.

 در واقع، نخستين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، جلوگيري از گرم‌شدن بيش از حد مجاز خودرو ازطريق انتقال گرما به هواي بيرون خودرو است. موتور خودرو، بهترين عملكرد را در دماي مناسب و بهينه بالاي خود دارد. وقتي موتور سرد است، عملكرد اجزاي آن با نقصان مواجه مي‌شود و بازده موتور كمتر و در نتيجه آلودگي ايجاد شده بيشتر مي‌شود. بنابراين، ديگر وظيفه مهم سيستم خنك‌كاري خودرو اين است كه به موتور اجازه دهد با سرعت ممكن به دماي بالاي بهينه و مناسب برسد و گرم شود، سپس موتور را در دمايي ثابت نگه دارد.

همه چيز درباره روغن موتور و روغن ترمز

۱,۹۶۳ بازديد

همه چيز درباره روغن موتور و روغن ترمز

به طور كلي، هر روغن موتوري حاصل تركيب مواد اصلي شامل روغن پايه و مواد افزوني مي باشد .
روغن پايه كه بر حسب نوع، بين 80 تا 95 درصد روغن موتور را تشكيل مي دهد، غالباً از منابع معدني يا نفت خام تهيه مي شود . البته فرآيند توليد روغن پايه از نفت خام، پيچيده بوده و در ايران تنها سه شركت عمده از جمله پالايشگاه نفت پارس قادر به توليد روغن پايه هستند. در سال هاي اخير، روغن هاي پايه سنتزي نيز، حضور پررنگ تري يافته و برخي از توليد كنندگان روانساز، از تركيبات سينتتيك به جاي روغن پايه معدني استفاده مي كنند. در حال حاضر به علت نوع و ساختار تركيبات سنتزي، امكان توليد آنها در داخل كشور وجود ندارد .

آموزش تعويض روغن و فيلتر موتور خودرو

۳,۸۹۱ بازديد

آموزش تعويض روغن و فيلتر موتور خودرو

اگر روغن هاي كاركرده اي كه به طور نادرست در محيط زيست رها مي شوند، با روشي مناسب و صحيح مديريت شود، توانايي ذخيره روغن در حدود هزاران بشكه در روز افزايش مي يابد. روغن كاركرده مي تواند با استفاده از روش مناسب تصفيه شود و با روان كننده ها و روغن هاي سوختي مختلف فرآوري شده و در صنايع پالايش و پتروشيمي مصرف شود. اين عمل علاوه بر منافع اقتصادي در حفاظت از محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي تاثير بسزايي دارد.

نقش روغن موتور در خودرو

۳,۱۵۸ بازديد

نقش روغن موتور در خودرو

 ١- روانكاري و كاهش اصطكاك: اصلي ترين و مهمترين وظيفه هر روغني، روانكاري و كاهش اصطكاك بوده كه باعث بهبود راندمان موتور خواهد شد. تشكيل فيلم روغن با ضخامت مناسب، موجب كاهش سائيدگي قطعات مختلف تا كمترين حد ممكن مي گردد.

٢- انتقال حرارت: كمك به سيستم خنك كننده و خارج ساختن بخشي ازحرارت ايجاد شده در اثر كاركرد موتور.

٣- جلوگيري از زنگ زدگي و خوردگي: حفاظت سطوح قطعات فلزي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي به علت فعل و انفعالات شيميايي.

روغنكاري موتور

۲,۱۸۹ بازديد

روغنكاري موتور

موتور بوسيله روغن موجود در كارتل روغنكاري مي شود روغن توسط پمپ از كارتل كشيده شده و به

تمام قطعاتي كه حركت نسبي دارند ارسال مي شوند روغن موتور كه بين 4 تا 6 ليتر است توسط

اويل پمپ مكيده شده و پس از تصفيه بوسيله فيلتر با فشار معيني به مدار روغنكاري ارسال شده و

سپس به ياتاقانهاي اصلي و فرعي هدايت مي گردد

روغن رسيده به هر ياتاقان در سطح محور توزيع شده و مقداري از ان از سوراخ لنگ به محورهاي

لنگ ارسال گرديده و انها را روغنكاري مي كند محورهاي لنگ در حال چرخش روغنهاي خارج شده از

ياتاقان را به ديواره هاي سيلندر و زير پيستون مي پاشند كه دو عمل ضمن ان صورت مي گيرد

ابتدا روغنكاري ديواره سيلندر و پيستون , سپس خنك كاري پيستون و سيلندر

روغن هاي برگشتي از ديواره سيلندر روي ياتاقان هاي اصلي , ميل سوپاپ , تايپت ها و دنده ميل

سوپاپ پاشيده شده و انها را روغنكاري مي كند

انواع صداي ترمز و دلايل آن

۲,۳۹۶ بازديد

انواع صداي ترمز و دلايل آن

1. Low Frequency Noise

اين صدا در فركانس*هاي بين 100 تا 1000 هرتز قرار دارد. اين بخش از صدا به*واسطه تحريك نيروي اصطكاك در سطح ديسك و لنت ايجاد مي*شود. در اين حالت انرژي داده شده به سيستم به صورت يك پاسخ ارتعاشي در اتصالات و اجزاي مرتبط با سيستم ترمزي ظهور پيدا مي*كند.


تكنيك*هاي حذف Low Frequency Noise

الف . بهينه كردن سختي، جرم و دمپينگ اجزاي سيستم كه با تغيير ماده، سختي اجزاي تعليق و افزودن TMDها قابل اجراست. اين راه*حل نتيجه چندان مطلوبي در*بر ندارد زيرا تنها باعث جابه*جايي فركانس صدا آن *هم به اندازه 100 هرتز مي**شود.

كار روغن ترمز چيست

۳,۲۰۱ بازديد

كار روغن ترمز چيست

خواص:
مايعي غير قابل تراكم.به راحتي در آب حل ميشود.رنگ را به سرعت از بين ميبرد .قابليت جذب رطوبت دارد
گاهي از دست دادن اين خواص باعث از بين رفتن كارايي ترمز ميشود
يكي از دلايل مهم كند بودن عكس العمل سيستم ترمز فساد روغن ترمز است
خيلي وقتها ما به اين موضوع توجه نميكنيم و فقط به چك كردن ميزان روغن ترمز و نگه داشتن آن در حد ليميت بسنده ميكنيم چون اگر سطح آن از ليميت پايينتر بره ممكنه هوا وارد سيستم شود و باعث ايجاد حالت اسفنجي در پدال و عمل نكردن به موقع ترمز بشه