آموزش برق خودرو

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

دانلود رايگان كتاب آموزش كامل برق اتومبيل

۳,۶۳۲ بازديد

دانلود رايگان كتاب آموزش كامل برق اتومبيل

دانلود رايگان كتاب ۱۵۵ صفحه اي آموزش كامل برق اتومبيل را ميتوانيد در ادامه مطالب دانلود كنيد

دانلود كتاب تعميرات ساده برق خودرو

۲,۶۶۶ بازديد

دانلود كتاب تعميرات ساده برق خودرو

اين كتاب در گذشته به عنوان كتاب استاندارد سازمان فني و حرفه اي براي هنر آموزان تدريس ميشده است كه شامل بخش هاي زير است :
ژنراتور ، دينام
 سيستم كنترل ولتاژ
خروجي دينام
 آفتامات
 موتور استارت
 سيستم روشنائي

سنسورهاي خودرو و استپ موتور

۲,۳۹۹ بازديد

سنسورهاي خودرو و استپ موتور

سنسور سرعت خودرو Vehicle Speed Sensor:

 اين سنسور با داشتن يك پايه خروجي ميتواند بصورت پالس، اطلاعات مربوط به سرعت لحظه اي خودرو را به ECU ارسال كند. محل قرارگيري اين سنسور روي دياق ديفرانسيل است. داخل اين سنسور يك آهنرباي دائم و يك سيم پيچ وجود دارد و با سيم كيلومتر در ارتباط است. نحوه عملكرد اين سنسور بدين ترتيب است كه با چرخش سيم كيلومتر، پالس هايي به ECU مي فرستد. به كمك اين پالس ها ECU سرعت خودرو را محاسبه ميكند. لازم به ذكر است كه درجه كيلومتر و سرعت سنج در پژو همچنان با سيم كيلومتر كار ميكند.

نقش قفل مركزي و شيشه بالابر برقي در خودرو

۲,۸۰۵ بازديد

نقش  قفل مركزي و شيشه بالابر برقي در خودرو

قفل مركزي و شيشه بالابر برقي

  • نيازهاي كاركردي سيستم قفل مركزي

وقتي كليد در قفل در طرف راننده مي چرخد ،همه درهاي ديگر نيز بايد قفل شوند . اين كار به وسيله موتورها يا سولنوئيدهاي تعبيه شده در هر در انجام مي شود . اگر سيستم فقط از در طرف راننده به كار بيفتد ،اين در نياز به كار انداز نخواهد داشت . اما اگر سيستم قابل كاراندازي از هر دو در جلو يا كنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهاي كار انداز لازم دارند . در خودرو هاي مجهز به سيستم هاي پيچيده دزدگير ، غالبا با فعال شدن دزدگير ، همه درها قفل مي شوند .

بررسي سيستم جرقه زني اتومبيل

۲,۰۷۶ بازديد

مباني جرقه زني

هدف اصلي از به كار گيري سيستم جرقه زني، ايجاد جرقه در داخل سيلندر، در زماني نزديك به لحظه پايان تراكم، به منظور مشتعل ساختن مخلوط  متراكم هوا- بنزين است.

در فشار جو، براي آن كه بتوان در شكاف هوايي به پهناي 0.6 ميليمتر جرقه ايجاد كرد، ولتاژي در حدود 2 تا 3 هزار ولت لازم است. براي ايجاد جرقه در شكاف مشابهي در داخل سليندر موتور، با نسبت تراكم 8:1، ولتاژي در حدود 8 هزار ولت مورد نياز است. وقتي نسبت تراكم بالاتر و مخلوط هوا- بنزين فقير تر (كم بنزين تر) باشد، ممكن است به ولتاژي تا حدود 20 هزار ولت نياز باشد. بنابر اين سيستم جرقه زني بايد ولتاژ عادي باتري 12 ولتي را به حدود 8 تا 20 هزار ولت تبديل كند و علاوه بر آن، اين ولتاژ بالا را در لحظه مناسب به سيلندر مورد نظر برساند. در بعضي از سيستم هاي جرقه زني ولتاژي كه به شمع ها مي رسد در حدود 40 هزار ولت است.

سيستم هاي امنيتي خودرو

۳,۲۴۲ بازديد

سيستم هاي امنيتي خودرو

سيستم هاي امنيتي

مقدمه

سرقت اتومبيل يا دزديدن لوازم داخل آن تقريبا 4/1 همه جرايم گزارش داده شده را تشكيل مي دهد . هر سال در انگلستان 500000 اتومبيل به سرقت مي رود و 100000 تا از آنها هرگز پيدا نمي شود . بسياري از اتومبيل هايي كه پيدا مي شوند نيز آسيب ديده اند . بيشتر سارقان اتومبيل غير حرفه اي و فرصت طلبند و حتي يك آژير ساده نيز مانع اقدام آنها مي شود .

بررسي سر شمع هاي موتور

۶,۳۷۸ بازديد

بررسي سر شمع هاي موتور

- شمع سالم ظاهر سر شمع : نوك چيني عايق سفيد متمايل به خاكستري يا زرد متمايل به خاكستري تا قهوه اي باشد ، گوياي اين است كه موتور ميزان است ، دامنه حرارتي شمع صحيح ميباشد سيستم سوخت و برق موتور تنظيم است موتور ريپ نمي زند و ساسات درست عمل ميكند.اثري از مكمل هاي سربي بنزين و يا ساير تركيبات متعلقه روغن موتور روي سطح چيني ديده نمي شود موتوردر دماي مناسب كار مي كند. 2- شمع سالم با سر قرمز : ظاهر سر شمع :چيني به رنگ صورتي مايل به قرمز علت : مواد افزودني به بنزين بدون سرب براي بالا بردن اكتان ، شمع سالم محسوب مي شود. 3- شمع آغشته به بنزين : ظاهر سر شمع : سر شمع آغشته به بنزين بوده و معمولا بوي بنزين كاملا به مشام مي رسد