آموزش تعميرات خودرو زانتيا

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 4

۶,۰۰۶ بازديد

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 4

عملگرها

اكنون كه با سنسور هاي موجود در اتومبيل آشنا شديم به معرفي عملگرها ميپردازيم.

عملگرها قطعاتي هستند كه دستورات صادره از ECU را اجرا مينمايند .

عمده وظيفه عملگرها تنظيم مقدار سوخت و هوا ميباشد .

بطور كلي هر قطعه اي كه مطابق با دستور ECU تحريك شده يا عمل نمايد عملگر ميناميم .

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 3

۲,۸۰۴ بازديد

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 3

• اين سنسور از نوع مقاومت متغير نسبت به فشار ميباشد و در زير منيفولد هوا بعد از اطاقك شتاب نصب شده ، سوكت آن خاكستري و داراي 3 پايه است .

• در صورت خرابي ، اتومبيل در هنگام شتاب گيري (گاز خوردن يا برداشتن پا از روي پدال گاز) دچار دور موتور نامنظم (ريپ) ميشود .

• علائم خرابي اين سنسور شبيه به علائم خرابي سنسور TPS ميباشد . روش تشخيص خرابي سنسور TPS بعداً بيان ميگردد .

• روش تست آن با مولتي متر پيچيده و در كارگاه تقريباً غير ممكن است لذا براي اين كار از دستگاه عيب ياب كمك ميگيريم .

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 2

۲,۴۰۵ بازديد

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 2

سنسورهاي سيستم انژكتور زانتيا

• سنسور دور موتور engine speed sensor

• سنسور تعيين موقعيت ميل بادامك reference sensor

• سنسور كيلومتر شمار vehicle speed sensor

• سنسور دماي آب cooling temperature sensor

• سنسور دماي هوا air temperature sensor

• سنسور فشار هوا manifold air pressure

• سنسور ضربه knock sensor

• سنسور شتاب سنج accelerator sensor

• سنسور هاي اكسيژن lambda sensor-oxygen sensor

• سنسور دريچه گاز TPS

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش ۱

۲,۶۸۰ بازديد

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش ۱

ويژگيهاي سيستم سوخت رساني الكترونيكي

1- تنظيم دقيق مقدار سوخت مورد نياز.

2- تنظيم دقيق زمان جرقه.

3- بي نيازي از تنظيم موتور.

4- عملكرد مناسب موتور در شرايط مختلف جوي .

 

اجزاي تشكيل دهندۀ سيستم انژكتوري الكتريكي

1- ECU (Electronic Control Unit) محاسبه گر موتور.

2- سنسور ها

3- عملگرها(actuators).

4- منيفولد هوا

5- ريل سوخت و رگلاتور فشار سوخت.

6- دسته سيم انژكتور.

7- چراغ عيب ياب سيستم انژكتور.

 

معرفي سيستم سوخت رساني زانتيا 1800

ECU

محاسبه گر بكار رفته در اتومبيل 1800 كه موتور XU7 JP4 LFY برروي آن نصب شده است از نوع:

BOSCH MP 7.3 ميباشد. محاسبات موجود در آن جوابگوي استاندارد L4 يا EURO 2000 ميباشد.همچنين اين سيستم از مزيت استفاده از E.O.B.D برخوردار است. پاشش سوخت به ترتيب احتراق و جرقه دوتائيست.