خرید اینترنتی آموزش های جامع خودرو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه مکانیک خودرو استفاده شده

این مجموعه برای شروع در حرفه مکانیک خودرو بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و حرفه ای شدن در مکانیکی خودرو است.

پکیج آموزش جامع تعمیرات خودرو               آموزش تعمیرات،مکانیک و برق خودرو

پکیج کامل آموزش خودرو  تعمیرات خودرو

سيستم انژكتوري خودرو هاي بنزيني

علت پيدايش سيستم هاي انژگتوري اين بود :

1. كاهش مصرف سوخت بدليل وجود سيستم كنترل مصرف

2.افزايش عمر موتوربه دليل كاهش قطعات مكانيكي

3.كاهش ارتفاع موتوربه دليل حذف كاربراتور

4.قدرت شتاب گيري بالا بدليل اينكه سوخت بصورت اتميزه در پشت سوپاپ ورودي آماده است وهمچنين

 اوانس به موقع ودقيق باعث بالا رفتن قدرتشتاب گيري

5.قابليت استارت بهتر در هواي سرد به دليل تزريق سوخت با توجه به درجه حرارت موتور

6.خام سوزي كمتر درسيستم به دليل اندازه گيري دقيق سوخت با توجه به شرايط موتور

7.توزيع به اندازه سوخت بين سيلندر ها

با داشتن مزاياي بيشتر نسبت به نوع كاربراتوري ونداشتن عيب هاي اين سيستم ِ انژگتور سريعا رشد يافت

ومورد استفاده قرار گرفت

اما تفاوت اساسي سيستم انژگتور با سيستم كاربراتوري در سيستم سوخت رساني ودسته سيم و وجود

سنسورهاي براي رساندن اطلاعات به ECU است

ECU: فرمانده وتصميم گيرنده اصلي در اين مجموعه ميباشد كه واحد كنترل كننده الكترونيكي مي باشد

سنسورها :يا حسگرها به قطعاتي گفته ميشود كه شرايط كاركرد موتور رابه ECU ارسال ميكنند

عملگرها :يا فرمانبرها به قطعاتي گفته ميشوند كه هر كدام با توجه به وظيفه خود در زمان مودر نظر از

ECU فرمان دريافت نموده و وظيفه خود را در جهت كمك به موتور انجام مي دهند

بطور كلي سيستم هاي انژگتوري به سه دسته تقسيم مي گردنند :

1.سيستم انژگتوري پاشش تك نقطه اي (SPEI)مانند دوو ريسر

2.سيتم انژگتوري پاشش چند نقطه اي (MPFI)كه درتقريبا در تمام خودرو هاي استفاده شده است

3.سيستم انژگتوري پاشش مستقيم بنزيني (GDI)

انژكتور

مدلهاي انژگتوري مختلف:

A : دسته غير ترتيبي :

كه دراين دسته چهار انژگتور باهم عمل پاشش راانجام ميدهند به اين دسته مگنتي مارلي گفته ميشود مانند

سري اول پژوپرشيا وسمند

B: دسته نيمه ترتيبي :

در اين دسته انژگتورها بصورت جفت جفت پاشش ميكنند يعني انژگتور 1و4 باهم وانژگتورهاي 2و3 نيز باهم

عمل پاشش را انجام مي دهند كه به گروه SL96 معروف است مانند پژو 405 و پژو RD

c: دسته ترتيبي :

اين دسته با پيشرفت تكنولوژي جايگزين جايگزين دو گروه قبلي شد وامروزه در تمام اتومبيل هاي ساخته

شده از اين گروه استفاده مي گردد دراين نوع ترتيب پاشش بصورت 1.3.4.2 ميباشد اين دسته معرف

S2000 وسيستم بوش وsimens است مانند پژو پرايد و206

اما درECU براي بررسي خطاي پيش آمده كه چراغ چك روشن ميگردد بايد دستگاه دياگ را به ECU متصل

نمود براي اين قسمت يك كابل رابط بين ECU و دستگاه دياگ قرارداده ميشود كه در خودروها اين محل

متفاوت ميباشد :

در 206 داري يك سوكت 16 پايه است كه در زير فرمان قرار دارد

در 405و پارس و سمند در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد

در سمند LX در زير فرمان قراردارد

در RD و ROA نيز در كنار مخزن روغن ترمز قرار دارد

در پيكان داخل جعبه ECU قرار دارد

در زانتيا در داخل جعبه فيوز زير فرمان قرار دارد

_درسستم مگنتي مارلي ميزان سوخت و آوانس جرقه را ميتوان بطور دستي تنظيم نمود

_درمدل SL96 فقط ميتوان مقدار سوخت را بصورت دستي تنظيم نمود

اما در اين مبحث ما فقط به تشريح عملگر ها مي پردازيم :

عملگر هاي سيستم انژگتور عبارتند از :

1.رله فن

2.كوئل دوبل

3.پمپ بنزين

4.استپ موتور

5.شير برقي كنيستر

6.عقربه دور سنج موتور

7.چراغ اخطار عيب ياب

8.انژگتور

9. رله دوبل

انژكتور

اما پس از ارسال سيگنال هاي كه از طرف سنسورها به ECU كه اين سيگنال ها بصورت ولتاژ(آنالوگ)به

ECU ارسال ميگردد بايد به ديجيتال تبديل گرددند كه اين كار توست قسمتي به نام A/B كه يك مدار

الكترونيكي است انجام مي پزيرد:

ecu

رله دوبل:

رله دوبل يكي از قطعاتي مهم سيستم انژگتوري است كه در 3حالت سوئيچ باز ِ سوئيچ بسته ِوخودرو

روشن برق قطعات زير را تامين ميكند

1.ECU

2.پمپ بنزين

3.انژگتورها

4.كوئل دوبل

5.شير برقي كنيستر

6.برق المنت گرم كن سنسور اكسيژن

7.المنت گرم كن دريچه گاز

8.برق چراغ عيب ياب

اگر اين قطعه خراب گردد برق اين سيستم ها قطع ميگردد و يكي ازنشانه هاي سريع براي پيي بردن به

خرابي اين قطعه روشن نشدن چراغ چك بعد از سوئيچ باز است

محل قرارگيري:

اين قطعه در خودروها محلش متفاوت است براي مثال:

1.در پيكان و پژو RD داخل جعبه ECU قراردارد

2.در پژو وسمند در زير سيني فن قرار دارد

3.در پژو 206 درزير ECU قراردارد

4.در پرايد در كنار باطري چسبيده به باطري قراردارد

ساختار داخلي :

رله يك سوئيچ الكترومغناطي است كه با يك جريان كم مي تواند جريان زياد را انتقال دهد

رله تشكيل شده است از 1.بوبين 2.يكعدد پلاتين دوبل كه متشكل از قسمت رله اصلي رله قرت است

مدار الكتريكي:

رله توسط يك كانكتور 12الي 15 پايه به دسته سيم اصلي متصل ميشود پايه 2و8و11و15 داراي برق 12

هستند

پايه 14در موقع باز بودن سوئيچ ولتاژ 12 دارداز پايه4 برق انژگتور –از پايه 5 برق كويل واز پايه 6 برق گرمكن

تامين ميگردد

از پايه 13 برق پمپ بنزين واز پايه 9برق شير كنيستر تامين ميشود

در زمان خاموش بودن از پايه 10 ودر سوئيچ باز از پايه 1 برق ECU تامين ميگردد

شرح كار:

عملكرد رله در 3مرحله است

1.سوئيچ بسته:كه دراين حالت برق 12 براي نگهداري اطلاعات به ECU ارسال ميگردد

2.سوئيچ باز:در اين حالت رله به مدت 2تا5 ثانيه براي اجزا زير برق 12 مي فرستد

1.ECU 2.پمپ بنزين 3.انژگتورها .4 كوئل دوبل 5.شير برقي كنيستر 6.المنت دريچه گاز 7.المنت گرمكن

دريچه گاز

3.مرحله موتور روشن :

دراين حالت رله دوبل دائما برق اجزا بالا وسنسور سرعت خودرو وهنگاميكه خودرو روشن ميگردد ولتاژ 12

ارسال ميگردد

روش عيب يابي :

در اثر سوختن چه رله اصلي چه رله قدرت خودرو روشن نميگردد

روش هاي تست رله

A:روش تست ولتاژي :

B: تست اهمي :

انژكتور:

انژكتور

انژكتور درايران دو مدل است كه عبارتند از:

مخروطي :مانند 405،پارس،زانتيا

استوانه اي: مانند 206،پيكان،روآ ، پرايد

انژكتور يك وسيله الكتريكي مغناطيسي است كه به منظور تنظيم ميزان پاشش سوخت ،متناسب با نياز

موتور وهمچنين فراهم كردن شرايط كار كرد مطلوب در يك سيستم تزريق سوخت طراحي شده است

انژكتورسوخت را داخل مانيفولد هواي ورودي پشت سوپاپ اسپري كرده و به حالت اتميزه در مي آورد

محل قرارگيري آن روي ريل سوخت است وبه وسيله يك پايه به آن بسته ميشود و توسط 2 عدد اورينگ

آبندي ميشود يك سر انژگتور داخل ريل سوخت و سر ديگر آن داخل مانيفولد هواي ورودي قرار دارد

ساختار داخلي انژكتور:

هر واحد انژكتور از قسمت هاي زير ساخته شده است:

1- سوزن انژكتور

2- سيم پيچ سلونوئيدي

3- فنر پشت سوزن انژكتور

4- پوسته انژكتور

5- دو عدد اورينگ آبندي

6- در بعضي خودروها مثل مدل مخروطي داراي صافي بنزين است

مدار الكتريكي انژكتور:

انژكتور داراي يك سوكت دو پايه است

۞ پايه 1 ولتاژ 12 ولت مثبت را به طور دائم از رله دوبل مي گيرد

۞ پايه 2 ولتاژمنفي را از (ECU) بصورت منقطع (در زمان پاشش) دريافت مي كند

شرح كار انژكتور:

وقتي سوئيچ باز است يك برق 12 ولت مثبت بطور دائم به يكي از پايه هاي انژكتور مي رسد و آن را برق

دار مي كند و در زمان پاشش (ECU) ولتازمنفي را ارسال مي كندكه باعث آه ن ربا شدن سيم پيچ انژكتور

شده و سوزن انزكتور را از روي نشيمنگاه خود به عقب مي كشد در اين هنگام سوخت با فشار سه

اتمسفر داخل منيفلد هوا اسپري مي شود و هر گاه زمان پاشش انژكتور به پايان برسد (ECU) ولتاژمنفي

را قطع مي كند و سوزن با فشار فنر پشت آن در نشيمنگاه مي نشيند و سوخت قطع مي شود

انژكتور

پودري و با زاويه 10 درجه به داخل مانيفولد هواي ورودي پشت سوپاپ ورودي اسپري مي كند تا از تغليظ

سوخت جلوگيري كند

نيازهاي اوليه:

پايداري، مشخصات و عملكرد انژكتور بايد در شرايطي مثل زمان هاي طولاني و كوتاه پاشش، پاشش در

زمان سرد،گرم و غيره تضمين شوند. در بين 6 مورد پاييني، پنج مورد اول مشخصات اصلي اند و مورد آخر

مربوط به پايداري سيستم مي باشد

1- نرخ جريان دقيق سوخت

2- وضعيت عملكرد خوب در نرخ جريان كم و عملكرد در محدوده وسيع

3- مشخصات پاشش خوب

4- عدم نشتي

5- صداي كم

6- فعاليت پايدار و پيوسته

روش هاي عيب يابي انژكتور:

هر گاه خودرو دچار ريپ زدن و تك كار كردن مي شود ممكن است يكي از انژكتور ها معيوب باشد عيب ها

مي تواند در مدار الكتريكي و يا مكانيكي و يا در اثر كثيف شدن و داخل شدن آب پشت سوزن انژكتور بوجود

آمده باشد

تست اهمي انژكتور:

سوكت انژكتور را در آورده و مقاومت سوزن انژكتور را بدست مي آوريم

مقاومت انژكتور استوانه اي بين 9.5 تا 14.5 اهم است

مقاومت سوزن مخروطي بين 12.5 تا 17.5 اهم است

انژكتور

تست لامپي انژكو:

براي لامپ تست انژكتور مي توانيد يك (LED) بامقاومت 520 الي 490 اهم متصل كنيدو قسمت مثبت

(LED) رابه مثبت باطري و قسمت منفي را به منفي سوكت انژكتور متصل كرده و جاي مقاومت فرقي

نمي كند كه بعد يا قبل از (LED) باشد خودرو را روشن كرده لامپ به همراه انژكتور كار مي كند.

انژكتور

ديگر راه تست انژكتور نحوه پاشش، گوش دادن به صداي انژگتور ،شكل موج منحني و بررسي برق انژگتور

ميباشد

نحوه پاشش انژگتور:

انژكتور

سرعت پاشش در انژكتور، به فشار پاشش، زمان پاشش و اندازه روزنه بستگي دارد.به همين جهت، براي

كنترل سرعت پاشش سوخت بوسيله زمان روشن بودن انژكتور فشار سوخت بايد تحت هر فشاري در

منيفولد هواي ورودي ثابت بماند. سرعت پاشش سوخت مورد نياز موتور توسط (ECM) تعيين مي‌گردد. اگر

فشار سوخت بالا باشد سرعت نيز بالاست و نيز بالعكس، پاشش در منيفولد هواي ورودي اتفاق مي‌افتد.

بنابراين، در مقابل فشار جو، اگر فشار مطلق منيفولد هوا پايين باشد، سرعت پاشش بالا خواهد بود و اگر

فشار زياد باشد، سرعت نيز كم مي‌شود

به همين جهت، رگلاتور فشار سوخت، فشار سوخت را همواره بالاتر از فشار پاشش پايه منيفولد نگاه

مي‌دارد تا سرعت پاشش را تنها از طريق زمان منبع تغذيه برق انژكتور كنترل كند. از اينرو، در مي‌يابيم كه

رگلاتور فشار سوخت، فشار پاشش انژكتور را در سطحي مخالف فشار منفي منيفود هوا تنظيم مي‌كند

انژكتور

رگلاتور فشار از محفظه فلزي بيروني، دريچه ديافراگم، محفظه ديافراگم و محفظه سوخت

تشكيل شده است.آموزش مكانيك خودرو محفظه ديافراگم از طريق شيلنگ خلاء به مخزن متصل است و از اين

جهت داراي فشاري منفي از منيفولد گاز مي‌باشد. وقتي فشار سوخت بيش از حد مشخص شده باشد،

ديافراگم توسط خلاء ايجاد شده از روي مخزن بالا مي‌رود و سوخت مازاد از طريق لوله بازگشت به باك

سوخت بر مي‌گردد

تهيه كننده : مهندس حسين اندرزجو (تير 1388 مشهد مقدس)


برچسب‌ها: ،


۱۱:۴۹:۱۵ | نويسنده : مكانيك | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :