نقش پمپ اوليه يا پمپ سه گوش در موتور ديزل

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

نقش پمپ اوليه يا پمپ سه گوش در موتور ديزل

۷,۵۲۴ بازديد

نقش پمپ اوليه يا پمپ سه گوش در موتور ديزل

وقتي پمپ اوليه در يك خودرو نصب مي شود كه پمپ انژكتور بالاتر از باك قرار داشته باشد زيرا

پمپ انژكتور يك پمپ توليد فشار زياد است و براي كشيدن سوخت از باك طراحي نشده است بنابراين

وظيفه پمپ اوليه كشيدن سوخت از باك و ارسال ان به پمپ انژكتور مي باشد

 

سوپاپ سرريز در مدار سوخت رساني فشار ضعيف ديزل

اگر فيلتر سوخت رساني خيلي نزديك بموتور نصب شود امكان تشكيل حباب در مدار و قطع ارسال

سوخت به علت هوا داشتن مدار افزايش خواهد يافت لذا براي جلوگيري از ان سوپاپي بنام سوپاپ

سرريز در مدار فشار ضعيف قرار مي دهند تا ضمن برگشت دادن سوخت هاي مازاد بر احتياج حبابهاي

هوا را هم از مدار فشار ضعيف تخليه نمايد اگر درجه حرارت محيط خيلي زياد باشد يك سوپاپ سرريز

اضافي در روي فيلتر نصب مي كنند تا حباب هاي ايجاد شده را كه در اثر جابجايي سريع سوخت و

تغييرات درجه حرارت در مدار فشار ضعيف توليد مي شود از مدار خارج نمايد با وجود سوپاپ سرريز

نه تنها مدار خود بخود هواگيري مي شود بلكه گردش دائمي سوخت باعث خنك شدن كانال مكشي

پمپ و مدار فشار ضعيف مي گردد

طرز كار پمپ اوليه

پمپ اوليه مورد مصرف در موتور ديزل معمولا از نوع پيستوني است كه بطور مكانيكي بوسيله پمپ

انژكتور كار مي كند باين منظور در روي ميل بادامك پمپ انژكتور خارج از مركزي وجود دارد كه با

غلطك پمپ تماس گرفته و پيستون اوليه را حركت مي دهد وظيفه ديگر پمپ مقدماتي هواگيري مدار

سوخت رساني است اين عمل بوسيله پمپ دستي تعبيه شده در روي پمپ مقدماتي انجام مي شود

پمپ اوليه ساده نوع يك ضربه اي

وقتي بادامك از زير غلطك خارج مي شود دسته پيستون همراه پيستون با نيروي فنر بپايين حركت

مي كند به علت بزرگ شدن حجم بالاي پيستون فشار در ان افت كرده و سوخت با باز شدن سوپاپ

ورودي و بسته بودن سوپاپ خروجي وارد پمپ مي شود در همين لحظه سوخت موجود در زير

پيستون تحت فشار قرار گرفته و وارد كانال فشاري پمپ شده و از لوله خروجي به فيلتر مي رود

وقتي بادامك زير غلطك دسته پيستون ميرود فنر پيستون متراكم شده و حجم بالاي پيستون كوچك

مي شود در اين موقع بر اثر بالا رفتن فشار سوپاپ خروجي باز شده و پمپ و نيز پشت پيستون كه

حجمش زياد شده جريان پيدا مي كند

حالت ايست پمپ

حالت ايست پمپ بدين صورت مي باشد كه پيستون از دسته پيستون جدا شده و در قسمتي از

كورس خود متوقف گرديده است اين حالت وقتي اتفاق مي افتد كه فشار مدار خروجي پمپ بيشتر

از فشار فنر باشد دسته پيستون پمپ در اثر فشار فنر خود بحركت رفت و برگشتي ادامه مي دهد

بدون انكه تاثيري در كار پمپ ايجاد نمايد

به تناسب مصرف سوخت بوسيله پمپ انژكتور و جابجا شدن سوخت فشار برخي مدار ها كاهش

يافته و پيستون بوسيله نيروي فنر راه بيشتري را طي مي كند تا خود را بدسته پيستون برساند و

كار پمپ كردن سوخت اغاز مي شود

پمپ اوليه دوبل

در اين نوع پمپ در هر دو كورس رفت و برگشت سوخت ارسال مي شود

1- كورس اول مكش و تحويل سوخت : وق پيستون به بالا حركت مي كند حجم زير ان افزايش

يافته و سوپاپ ورودي پايين باز شده و سوخت وارد پمپ مي شود در همين لحظه به علت الا رتن

فشار سوخت پشت پيستون سوپاپ خروجي بالا نيز باز شده و سوخت تحت فشار از خروجي پمپ

به مدار سوخت رساني ارسال مي گردد

2- كورس دوم مكش و تحويل سوخت : در كورس پايين رفتن پيستون حجم زير ان كاهش يافته و

سوخت تحت فشار از سوپاپ خروجي پائيني به مدار تخليه ارسال مي شود در همين لحظه با

ازدياد حجم بالاي پيستون فشار افت كرده و سوخت سوپاپ ورودي بالائي را باز كرده و وارد محفظه

كم فشار مي گردد

مقدار ارسال سوخت در هر كورس در پمپ هاي اوليه ساده در هر ضربه 3 سانتيمتر مكعب و در پمپ

هاي اوليه دوبل در هر ضربه 4/8 سانتيمتر مكعب سوخت قابل ارسال بمدار سوخت رساني مي

باشد

تفاوت اساسي پمپ اوليه يك ضربه و دوبل

در پمپ اوليه دوبل حالت ايست معني ندارد بلكه پمپ در هر دو كورس خود عمل ارسال انجام مي دهد

سوخت مازاد بوسيله سوپاپ سرريز به باك بر مي گردد كه باعث هوا گيري خود بخود و خنك كاري

مدار مي شود

طرز كار پمپ دستي

پمپ اوليه براي هواگيري و پر كردن مدار فشار ضعيف نيزبكار مي رود باين منظور دسته پمپ را از

بدنه ان با پيچاندن باز كرده و دسته پيستون پمپ دستي را بالا و پايين مي برد در كورس بالا رفتن

سوپاپ ورودي پمپ باز شده و سوخت بمدار مكشي وارد مي شود در موقع پايين رفتن سوپاپ

ورودي بسته و سوپاپ خروجي باز مي شود و سوخت بمدار خروجي هدايت شده و مدار فشار

ضعيف را پر مي كند در موقع هوا گيري در حين پمپ كردن پيچ هواگيري را كه در كانال مكشي

پمپ انژكتو ر و نيز بالاي فيلتر قرار دارد باز كرده و انقدر با پمپ دستي سوخت را ارسال مي كنند

تا سوخت بدون كف از پيچهاي هواگيري خارج شود سپس در حال پمپ كردن پيچ هاي هوا گيري

را مي بندند پس از استفاده از پمپ دستي لازم است پيچ دسته ان به بدنه بسته شود تا پمپ

پس از روشن شدن موتور بتواند بكار خود ادامه دهد

پمپ اوليه بوش(سه گوش)

اگر پلاك پمپ سه گوشي بصورت FP/KE 22 AD 148 باشد مفهوم ان چنين است

FP يعني پمپ مقدماتي كه F بمعني پمپ سه گوش P بمعني پمپ است

K پيستون دار

E لوله ورود و خروج سوخت افقي است آموزش مكانيك خودرو اگر بجاي E حرف S نوشته شود و يا چيزي نوشته

نشود به معني ورود افقي و خروج عمودي است

22 قطر پيستون به ميليمتر

A مربوط به نوع پمپ

D تغييرات پمپ از ابتدا تا حال يعني A,B,C,D

148 شماره فني پمپ

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.