آلاينده هاي زيستي خودرو

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۵)

۱,۸۲۵ بازديد

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۵)

يكي از روش هاي بي خطر سازي دودهاي اگزوز استفاده از مبدل هاي كاتاليزور است. در حقيقت ماده كاتاليزور تشويق كننده فعل وانفعالات شيميايي موادي است كه با يكديگر تركيب ويا از هم جدا مي شوند.

مثلا كاتاليزوري كه بين هيدروكربن و مونواكسيد كربنHC∕CO)) واقع ميشود باعث تحريك هيدروكربن HC و تركيب ان با اكسيژن گرديده وبخاراب O2H توليد ميگردد ونيز مونو اكسيد كربن coرا تشويق ميكند كه با اكسيژن تركيب شده ودي اكسيد كربن توليد كند (co2) (.اكسايش)

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۴)

۱,۹۳۸ بازديد

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۴)

وسائط نقليه از چهار طريق هوا را مسموم مي نمايند:1- مخزن بنزين2- كاربراتور3-كارتر 4-اگزوز

كه با تبديل كردن سوخت اتومبيل به گاز اين الودگي به طور چشم گيري كم مي شود

چنانچه بخواهيم از تجربيات كشور هايي چون امريكا٬ژاپن٬هلند٬انگلستان وايتاليا در كاهش الودگي هوا استفاده كنيم بايستي رانندگان نسبت به تبديل كردن خودروهاي خود به گاز اقدام كنند واين عمل نه تنها ميزان الودگي هوا رابه طور قابل ملاحظه اي كاهش ميدهد . بلكه از نظر صرفه جويي ريالي در سوخت رقم بالايي را به شرح زيرنشان مي دهد

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۳)

۱,۸۷۸ بازديد

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۳)

عوامل شيمياي سرطان زاي موجود در دود اتومبيل

 براثر احتراق مواد الي (ذغال٬چوب٬نفت وغيره)در حرارت هاي بين800-200درجه سانتي گراد و بر اثر فعل وانفعالات شيميايي مقداري هيدروكربنهاي سرطان زا توليد مي شود .نوع ومقدار توليد اين مواد سرطان زا كه تا كنون 17نوع ان مشخص شده است بستگي به نوع سوخت ٬حرارت ٬ميزان اكسيژن و عوامل ديگر متفاوت است ثابت شده است قسمت اعظم مواد سرطان زا بر اثر احتراق بنزين و گازوئيل در موتورها توليد ميشود وتعدادي از ان ها هم بر اثر احتراق توتون وتنباكو (سيگار كشيدن)سوختن چوب و هيزم وكاغذ و بالاخره سوخته شدن گوشت(كباب داستالم)توليد مي شود .

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۲)

۱,۸۵۴ بازديد

آلاينده هاي اتومبيل (قسمت ۲)

به طور كلي الودگي متداول جو كه داراي عير متوسطي  از الاينده هاست براي انسان سالم تا مدت كوتاهي جاي ترس ندارد٬برعكس اشخاصي كه امادگي قبلي داشته وبه بيماريهاي مختلف ريوي٬تنفسي مبتلا هستند حق دارند كه از ان بيمناك باشند .

از ميان اين بيماران به ويژه دسته اي را مورد بررسي قرار مي دهيم٬كه برونشيت مزمن ونارسايي  انسدادي تنفسي مبتلا بوده اند ٬علائم مشهور برونشيت عبارت است از:سرفه هاي خشك گاه وبي گاه كه به سرعت با خلط كمابيش همراه  مي شود اين خلط در ابتدا روشن است وسپس چرك الوده مي شود همراه با اين ناراحتي تنگي نفس به خصوص در هنگام تلاش رخ مي دهد كه در نتيجه باعث كاهش نيروي كار مي شود.

آلاينده هاي خودرو (قسمت ۱)

۲,۰۴۵ بازديد

آلاينده هاي خودرو (قسمت ۱)

منشا وماهيت آلاينده هاي هوا

درقديم ،الودگي شهرها وجود زباله دركوچه ومعابربود٬ اما امروز الودگي هوا كه به مراتب زيان اورتر ونا مطبوع تر است.

در حالي كه ديگر هيچ كس مضرات ناشي از رها كردن زباله در پياده رو يا درجوي خيابان را به ياد نمي اورد هيچكس هم نمي خواهد به طور جدي درباره اين واقعيت بينديشد كه با روشن كردن اتش وراه انداختن،موتور ماشينها وسوزاندن علف هاي زيادي باغچه وغيره مرتكب عمل خطايي مي شود كه سلامتي نزديكان خودرا به خطر به مي اندازد.