خرید اینترنتی آموزش های جامع خودرو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه مکانیک خودرو استفاده شده

این مجموعه برای شروع در حرفه مکانیک خودرو بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و حرفه ای شدن در مکانیکی خودرو است.

پکیج آموزش جامع تعمیرات خودرو               آموزش تعمیرات،مکانیک و برق خودرو

پکیج کامل آموزش نجاری  آموزش تعمیرات خودرو

               

   شماره مجوز: ۸-۰۱۷۶۵۰-۰۶۹۰۰۲۰  

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

با این مجموعه استثنایی خودتان هم از یادگیری مکانیک خودرو شگفت زده خواهید شد

روغنكاري موتور

موتور بوسيله روغن موجود در كارتل روغنكاري مي شود روغن توسط پمپ از كارتل كشيده شده و به

تمام قطعاتي كه حركت نسبي دارند ارسال مي شوند روغن موتور كه بين 4 تا 6 ليتر است توسط

اويل پمپ مكيده شده و پس از تصفيه بوسيله فيلتر با فشار معيني به مدار روغنكاري ارسال شده و

سپس به ياتاقانهاي اصلي و فرعي هدايت مي گردد

روغن رسيده به هر ياتاقان در سطح محور توزيع شده و مقداري از ان از سوراخ لنگ به محورهاي

لنگ ارسال گرديده و انها را روغنكاري مي كند محورهاي لنگ در حال چرخش روغنهاي خارج شده از

ياتاقان را به ديواره هاي سيلندر و زير پيستون مي پاشند كه دو عمل ضمن ان صورت مي گيرد

ابتدا روغنكاري ديواره سيلندر و پيستون , سپس خنك كاري پيستون و سيلندر

روغن هاي برگشتي از ديواره سيلندر روي ياتاقان هاي اصلي , ميل سوپاپ , تايپت ها و دنده ميل

سوپاپ پاشيده شده و انها را روغنكاري مي كند

 

تايپت ها هيدروليكي بوسيله مدار اصلي روغن كاري مي شوند ميل اسبكها و دستگاه سوپاپ

بوسيله لوله روغن منشعب از مدار اصلي روغنكاري مي شوند

از مدار اصلي لوله نازكي روغن را به نشاندهنده فشار روغن انتقال مي دهد و يا اين عمل بوسيله

سيم بطريقه الكتريكي از مدار روغن فرمان مي گيرد

پس از اويل پمپ فيلتر تصفيه روغن قرار دارد كه روغن تحت فشار را قبل از استفاده در ياتاقانها

تصفيه مي كند

روش هاي كنترل روغن ريزي

روغن ريزي ياتاقانها جلو و عقب ميل لنگ را بوسيله كاسه نمد كنترل مي كنند روي ميل لنگ و قبل

از ياتاقان ها عقب يك صفحه روغن برگردان وجود دارد كه قطرش بيشتر از قطر ميل لنگ بوده و

روغنهاي رسيده را به كارتل باز مي گرداند

با وجود پيش بيني هاي لازم جهت جلوگيري از روغن ريزي معهذا نشتي كمي از دو انتهاي ميل لنگ

غير قابل جلوگيري مي باشد در صورت خرابي ياتاقانها و كاسه نمدها مقدار نشتي افزايش يافته

و در ياتاقان ها عقب روغن هاي نشت كرده به صفحه كلاچ نفوذ نموده و كار دستگاه كلاچ را مختل

مي نمايد

چگونه روغن موتور الوده مي شود

بيشترين علت الوده سازي روغن موتور احتراق ناقص است زيرا از طريق محفظه احتراق دوده و

پس مانده هاي سوخت ناقص وارد كارتل شده و با قطرات بخار اب تركيب گرديده و مواد شيميايي

مضري بوجود مي اورد

اكثر مواد الوده ساز روغن در موقع سرد كار كردن موتور به كارتل نفوذ مي كند در هنگام گرم كار

كردن موتور اب حاصل از سوختن هيدروكربور بصورت بخار از اگزوز خارج شده و تقطير نمي شود

در اثناي فعل و انفعالات مواد خورنده اي مانند اسيد سولفورو توليد مي شود كه همراه بخار اب

تقطير گرديده و وارد كارتل مي گردد عمل تقطير اب و اسيد سولفورو در موقعي شدت مي يابد

كه درجه حرارت ديوراه سيلندر كمتر از 60 درجه سانتيگراد باشد اين مواد پس از تقطير به كارتل

ريخته و به علت سنگيني در كف ان قرار مي گيرد مواد رسوب كرده با كثافات و فلزات پوسيده و

ذرات ر تركيب شده و در اثر گرماي محيط تركيبات لجني چسبنده اي توليد مي كند كه باعث

انسداد مجاري روغن مي گردد

از طرف ديگر در موتور سرد بنزين از ديواره هاي سيلندر به كارتل نفوذ و روغن موتور را رقيق

مي كند روغن رقيق شده نه تنها كيفيت روغنكاري مطلوبي ندارد بلكه مقدار نشتي و روغن ريزي

نيز افزايش مي يابد

مقدار تقطير اب و اسيد سولفورو ظرف چند دقيقه در هواي سرد برابر است با تقطير همان مقدار

اب و اسيد كه در چندين ساعت در هواي گرم و شرايط عادي انجام گيرد

پمپ روغن يا اويل پمپ

در همه موتورها نيروي پمپ روغن از ميل سوپاپ تامين مي شود گاهي دندانه محرك روي محور

پمپ روغن قرار دارد و انتهاي ان نيز بصورت كوپلينگ ميل دلگو را بحركت در مي اورد و گاهي دندانه

محرك روي محور دلكو قرار داشته و اويل پمپ بوسيله كوپلينگ از انتهاي محور دلكو نيرو مي گيرد

پمپ روغن دنده اي

اويل پمپ دنده اي رايج ترين پمپ روغن است كه نيروي خود را از ميل سوپاپ دريافت مي كند در

پمپ دنده اي دو چرخ دندانه وجود دارد كه با يكديگر درگير بوده و در محفظه داخلي پمپ گردش

مي كنند يكي از دو چرخ دندانه محرك است و بوسيله محور پمپ روغن مي گردد و ديگري متحرك

بوده و در روي محور ثابتي كه در داخل بدنه پمپ قرار دارد حركت مي كند

وقتي چرخ دندانه ها در داخل محفظه بسته پمپ حركت چرخشي مي كنند در قسمتي از محفظه

حجم مرتبا افزايش پيدا كرده و فشار در انجا كاهش مي يابد در اين قسمتي كه افزايش حجم ايجاد

مي شود لوله مكشي پمپ را قرار داده اند و در ان قسمتي كه حجم به كوچكترين مقدار خود

مي رسد لوله فشاري يا خروجي را نصب مي كنند

بنابراين با چرخش دندانه ها روغن از كارتل مكيده شده و وارد فضاي داخلي پمپ مي شود سپس

با چرخش بدور دندانه ها به محفظه اي كه داراي حجم كوچكي است هدايت گرديده و فشار ان

افزايش مي يابد روغن با همين فشار وارد مدار روغنكاري شده و به وظيفه خود عمل مي كند

پمپ روغن روتوري

پمپ روغن روتوري مانند پمپ دنده اي است تفاوت ان با نوع دنده اي در روتور خارجي ان است

روتور خارجي در محيط دندانه محرك واقع شده و بطور داخلي در ان شيارهايي ايجاد كرده اند

روتور خارجي بجاي چرخ دنده ديگر عمل مي كند مركزهاي روتور خارجي و روتور داخلي رويهم

منطبق نيست و لذا روتور داخلي با محور اويل پمپ هم مركز بوده و فقط حركت دوراني مي كند

در صورتي كه روتور خارجي داراي مركز دوران خارج از مركزي بوده و وقتي بوسيله روتور داخلي

به حركت در مي ايد دو حركت انجام مي دهد يكي حركت دوراني و ديگري حركت انتقالي

بنابراين هرگاه در جايي كه حجم بزرگترين اندازه را پيدا مي كند سوراخي ايجاد كرده و به كارتل

وصل كنند روغن در اثر اختلاف فشار وارد پمپ مي شود و اگر سوراخ ديگري در تنگ ترين موضع

ايجاد شود روغن تحت فشار از ان مجرا به مدار روغنكاري ارسال مي شود

سوپاپ كنترل فشار روغن يا فشار شكن

پمپ روغن در اكثر مواقع بيش از نياز روغنكاري موتور روغن پمپ مي كند زيرا شدت جريان

روغن ارسالي بايد از شدت جريان روغن مصرفي زيادتر باشد تا در صورت بروز نشتي و يا افزايش

روغن ريزي در يك محل كمبود روغن در ياتاقانها اصلي بوجود نيايد

بنابراين در حالت نو بودن موتور و يا عدم عيب در مدار روغنكاري , فشار روغن بيشتر از حد مجاز

مي باشد لذا مدار روغنكاري را مجهز به سوپاپ كنترل فشار مي كنند.آموزش مكانيك خودرو

سوپاپ فشار وظيفه دارد فشار روغن مدار را همواره ثابت نگهداشته و در صورتي كه فشار از حد

لازم تجاوز كند نيروي فنر سوپاپ خنثي گرديده و با حركت پيستون به يك طرف مدار تحت فشار

به مدار ورودي ارتباط پيدا مي كند و فشار مدار ثابت مي شود

سوپاپ فشار را معمولا خارج از ساختمان اويل پمپ مي سازند تا در صورت نياز بتوان به سهولت

ان را بازديد كرده و يا مورد ازمايش قرار داد

اويل پمپ و روغن كاري


برچسب‌ها: ،


۱۱:۲۶:۵۵ | نويسنده : مكانيك | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :