خرید اینترنتی آموزش های جامع خودرو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه مکانیک خودرو استفاده شده

این مجموعه برای شروع در حرفه مکانیک خودرو بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و حرفه ای شدن در مکانیکی خودرو است.

پکیج آموزش جامع تعمیرات خودرو               آموزش تعمیرات،مکانیک و برق خودرو

پکیج کامل آموزش خودرو  تعمیرات خودرو

سيستم ترمز  ESp

ترمز  ESp

•ESP- برنامه الكترونيكي ثبات

ايمني؛ اولين قرباني كاهش هزينه‌ها اين در حالي است كه اكثر خودروهايي كه در كشور توليد مي‌شوند از وجود سيستم‌هاي ايمني مثل ترمز ABS و ايربگ محروم هستند و تنها برخي از آنها با سفارش متقاضي خودرو و با پرداخت هزينه بيشتر نسبت به ساير خودروها مجهز به اين سيستم‌ها مي‌شوند.

سيستم‌هاي نوين ترمز مانند ABS، ESP و EBD با افزايش پايداري و فرمان‌پذيري و... در زمان حادثه تا 40درصد از بروز تصادفات جلوگيري مي‌كند.

سيستم هاي ايمني به دو دسته تقسيم مي شوند.

1.سيستم هاي فعال:

اين سيستم ها در هنگام حركت خودرو فعالند وشرايط دينامكي خودرو را براي پيشگيري از بروز تصادف،كنترل مي كند.برخي از اين سيستمهاي فعال عبارتند از :

ABS : سيستم ترمز ضد قفل هنگام قفل كردن چرخ ها فشار ترمز را براي افزايش كارايي سيستم ترمز، كاهش ميدهد.

ASR : اين سيستم، امكان استفاده بهينه از اصطكاك سطح جاده را در حالت شتاب گيري براي خودرو فراهم مي كند.

EBD : سيستم هماهنگ كننده نيروي ترمز، نرم افزاري در حافظه ABS است و كنترل مجزاي چرخها را در هنگام قفل كردن بر عهده دارد.

ESP : عملكرد اين سيستم در اين مقاله به طور مفصل بررسي مي شود.

2. سيستم هاي غير فعال :

از اين سيستم ها در كاهش تصادفات خطرناك استفاده مي شود و عبارتند از :

كمربند

كيسه هوا

فيوز قفل كن

سيستم ESP :

جديدترين سيستم حفاظتي خودرو است و از سال 2002 ميلادي بر روي 27% از وسايل نقليه اروپايي، نصب شده است . اين آمار در خودروهاي ژاپني و امريكايي 75% بوده و رو به افزايش است.

اين سيستم براي كنترل مطلوب خودرو و بر روي سطح جاده و حفظ ثبات آن در هنگام پيچيدن،طراحي شده است.اگر راننده با گردش سريع فرمان،كنترل خودرو را از دست بدهد وخودرو بلغزد،سيستم ESP آن را به مسير اصلي خود بر ميگرداند.

اگر خودرويي در حال حركت باشد و ناگهان ترمز يكي از چرخهاي آن فعال شود،به دليل اختلاف سرعت،در جهت همان چرخ مي چرخد. راننده با فشردن يكي ازپدالها يا اهرمهاي موجود در زير پاي خود خودرو را به سمت دلخواه، هدايت مي كند. سيستم ESP هنگام تغيير مسير ناخواسته خودرو آن را به مسير اوليه خود باز مي گرداند.ESP ،لغزش جانبي خودرو را در هنگام گردش فرمان با اعمال نيروي ترمز بر روي يك چرخ، كنترل مي كند و خودرو را به مسير مورد نظر راننده بر مي گرداند.

ECU سيستمESP با استفاده از حسگر فرمان از جهت مورد نظر راننده مطلع مي شود.حسگر چرخها و محاسبات اختلاف سرعت ايجاد شده،وضعيت خودرو را روي سطح،تخمين مي زند و با مقايسه اين دو داده، انحراف خودرو از مسير مورد نظر، بررسي مي شود.هنگام گردش فرمان،بين چرخ ها و اطلاعات حسگر شتاب، جهت مورد نظر راننده را مشخص مي كند. اگر لغزش جانبي در خودرو ايجاد شده باشد، سيستم ESP آن را به حالت اوليه خود باز مي گردا ند .

ESP سيستم ترمز نيست! برنامه پايداري الكترونيكي است

سيستم اي اس پي حاصل تلفيق سيستم ترمز اي بي دي ... سيستم ا بي اس و سيستم تراكشن كنترله كه بوسيله نرم افزاري و در صورت داشتن سخت افزار لازم براي سه سيستم بالا به همراه تعدادي سنسور اضافه براي زاويه فرمان و شتاب هاي طولي و عرضي وارده به خودرو ميشود سيستم پايداري الكترونيكي يا همون اي اس پي بوش. َ

كار ESPچيست؟

با اندازه گيري مداوم اين پارامترها وضعيت حركتي خودرو رو بررسي ميكند:

1- سرعت گردش هر چرخ و سرعت حركت خودرو

2-وضعيت قرار گيري فرمان و همينطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان

3-ميزان شتاب وارده طولي و شعاعي به خودرو

4-وضعيت موتور از نظر گشتاور توليدي

5. در بعضي از گونه ها تعدادي سنسور براي بررسي وضعيت مسير حركت از نظر خيس يا خشك بودن و همينطور ميزان لغزندگي مسير حركت هم وجود داره.

بعد از بررسي پارمترها فوق ESPيك نقشه كلي از نظر چگونگي حركت خودرو و وضعيت چرخها تنظيم ميكند و با مقايسه اين مقادير با مقادير ايده آل مورد نياز خودرو تصميم به دخالت در امر رانندگي ميگيرد.به اين ترتيب كه با توجه به سرعت حركت خودرو و شتاب وارده به خودرو از جهات مختلف و همينطور چگونگي كاركرد راننده با فرمان نتيجه گيري ميكنه كه شرايط حركت خودرو عادي يا با اندر استير ( انحراف قسمت جلوي خودرو ) و يا اور استيره ( انحراف قسمت عقب خودرو ). اي اس پي

در صورت اندر يا اور استير بودن با استفاده تكي يا توام از ترمز چرخها و گاها" گشتاور موتور شروع به اصلاح وضعيت حركت خودرو ميكنه.

مثال 1:

فرض ميكنيم شما با سرعت 120 كيلومتر وارد يك پيچ چپگرد شديد.در اين شرايط شما فرمان رو مطابق با زاويه پيچ به سمت چپ ميپيچونيد....ولي خودروي شما مثلا" به دليل لغزنده بودن سطح حركت يا اشتباه شما در تخمين حداكثر سرعتي كه خودرو توان تحملش رو در اين پيچ داشته دچار پديده اندر استير شده و با انحراف قسمت جلو و عدم پيروي چرخهاي جلو از زاويه فرماني كه شما براي پيچيدن تعيين كرده بوديد شروع به ليز خوردن به سمت خارج پيچ ( يعني سمت راست ) ميكنه و در حقيقت ميزان انحراف به سمت چپ ماشين كمتر از ميزان مورد نياز براي طي كردن پيچه.

در يك خودرو معمولي يك راننده عادي در صورت مواجه با چنين پديده اي فرمان رو بيشتر به سمت چپ ميپيچونه و ممكنه ترمز رو هم بگيره..همه اين موارد باعث ميشن كه اندر استير تشديد بشه و شما حتما" از پيچ خارج بشيد و با موانع كنار مسير برخورد كنيد ( يك راننده حرفه اي در چنين شرايطي پاش رو از روي پدال گاز بر ميداره و فرمان رو به سمت راست ميگردونه تا چرخهاي جلو مجددا" چسبندگي بدست بيارن و بعد يا به كمك كمپرس موتور يا با كمك كمي گاز خودرو رو وادار به اور استير شدن و اصلاح انحراف ميكنه ).

سيستم اي اس پي سريعا" با توجه به زاويه فرمان شما.سرعت حركت و ميزان شتاب جانبي وارده شرايط اندر استير شما رو حس ميكنه و براي اصلاح اشتباه شما ابتدا ترمز چرخ جلوئي سمت چپ ( يعني چرخ داخلي قوس پيچ ) رو فعال ميكنه..اين كار باعث ميشه جلوي خودروي شما شروع به گردش به سمت داخلي پيچ بكنه...بسته به ميزان انحراف و سرعت شما اگر مسير حركت اصلاح شد كه سيستم از مدار خارج ميشه...اگر

نشد سيستم ممكنه با وارد كردن كمي از نيروي موتور به چرخ عقب بيروني پيچ يا فعال كردن ترمز چرخ عقب داخلي پيج در حاليكه ترمز چرخ جلوي سمت چپ رو هم گرفته ( كه تصميم گيري در مورد كليه اين موارد بعهده خود سيستم و برنامه اي هست كه براش تعريف شده ) مسير حركت شما رو تا رسيدن به مقادير خواسته شده و ايمن اصلاح

esp

مثال2:

شما با يك خودروي ديفرانسيل عقب در حاليكه وزن برروي محور عقب چندان زياد هم نيست با سرعت بالا وارد يك پيچ راستگرد ميشيد و در حاليكه پدال گاز رو هم داريد فشار ميديد سعي ميكنيد پيج رو با حداكثر سرعت طي كنيد.

در اينجا به دليل وارد آوردن فشار اضافه به چرخهاي عقب و همينطور سبكتر بودن محور عقب خودرو چسبندگي چرخهاي عقب رو از دست ميده و شروع به اور استير ميكنه و قسمت عقبيش منحرف ميشه به سمت خارج پيچ.در واقع با زاويه اي بيشتر از زاويه مورد نياز براي گردش به سمت راست ميپيچه و در صورت ادامه اين وضعيت وارد شانه خاكي داخل پيچ ميشه. كه كنترلش براي يك راننده عادي مشكله.

سيستم اي اس پي مجددا" با اندازه گيري زاويه فرمان و شتاب جانبي وارده سريعا" وضعيت اور استير را تشخيص داده و براي كنترل اين وضعيت چرخ جلوي سمت چپ ( چرخ سمت قوس خارجي پيچ ) رو وادار با ترمز شدن ميكنه ...بازم اينكار مثل حالت چرخش تانك موجب كشيده شدن سمت چپ خودرو به سمت خارج پيچ و اصلاح اور استير ميشه . اين سيستم ممكنه براي اصلاح بيشتر چرخ داخلي ( يعني چرخ سمت راست ) عقب رو هم ترمز كنه يا كمي به به نيروي موتور انتقالي به سمت مخالف عقب اضافه كنه و تا اصلاح كامل مسير حركت مطابق زاويه فرمان اينكار رو انجام ميده.

اين رو در نظر داشته باشيد كه درسته كه سيستم اي اس پي تقريبا" مثل يك راننده ماهر به شما كمك ميكنه تا پيچها رو سريعتر و ايمنتر طي كنيد ولي هرگز نميتونه به خوبي و سرعت يك راننده حرفه اي اينكار رو براي شما انجام بده...و رانندگان حرفه اي براي اينكه بتونن از حداكثر سرعت ممكنه براي عبور از پيچها استفاده كنن هرگز نميتونن با اي اس پي كار كنن و حتما" بايد از مدار خارجش كنن.

ضمنا" اي اس پي با اينكه كمك قابل توجهي به ايمني شما ميكنه ولي اگر ميزان اشتباه شما از درصد نسبتا" معيني براي عبور از يك پيچ بيشتر بشه ( مثلا" شما با سرعتي وارد يك پيچ بشيد كه نيروي ثقل قابل تحمل براي عبور از اون پيچ به صورت محاسبه اي 1.3 جي باشه در حاليكه خودروي شما توان تحمل حداكثر 0.85 جي شتاب جانبي رو داشته باشه ) اي اس پي هم كمك چنداني به شما نميتونه بكنه و ازانحراف تقريبا اجتنابناپذيره...پس موقع استفاده دقت كنيد

در رنج محصولات ايران خودرو فقط سمند ال ايكس و پرشيا اي ال ايكس مجهز به EBD هستند.

بقيه مثل ريو و پروتون و ..... هم فقط ABS اونهم به صورت سفارشي! دارند و ESP در خودروهاي داخلي تا اين لحظه طبق اطلاعات من هنوز ارائه نشده!

ESP ، چهار پدال ترمز براي ايمني بيشتر:

سيستم هاي ايمني فوق درواقع جزء سيستم هاي ايمني غيرفعال بوده ولي ESP جزء سيستم هاي فعال است. تفاوت ميان سيستم ايمني فعال و غير فعال اين است كه سيستم غيرفعال درواقع پس از بروز تصادف عمل كرده و از شدت خسارات جاني حادثه مي كاهند ولي سيستمي مانند ESP(فعال) سبب مي گردد تا اصولاً حادثه اي رخ ندهد و از بروز آن جلوگيري مي نمايد.

عملكرد :ESP

وقتي خودرويي از مسير خود خارج مي شود و يا از فرمان و اراده راننده پيروي نمي مايد عملياتي براي جلوگيري از اين پديده اجرا ميگردد. بنابراين خودرو طوري عمل مي نمايد كه گويي داراي چهار پدال ترمز است و هر يك از چرخ ها داراي يك ديسك ترمز جداگانه هستند. اگر چه انسان با پايش فقط يك پدال ترمز فشار مي دهد سيستم ESP قادر است كه چرخ هاي خودرو را باميزان ترمز متفاوتي به توقف وادارد.

مثال 3:

فرض كنيد خودرويي درحال حركت در يك پيچ راست گرد بر روي لكه روغني ليز مي خورد،در اين موقع ESP وارد عمل شده و با ترمز مناسب، فشاري را به خودرو وارد مي آورد تا آن به سمت راست منحرف شده و در مسير ضروري قرار گيرد. نتيجه آن كه، اين عكس العمل از تصادف خودرو با وسائل نقليه اي كه از روبه رو در حال حركت هستند جلوگيري مي نمايد.

روشي كه با آن ترمز ESP كار مي كند را مي توان با عكس العمل يك سورتمه برفي

روي برف توضيح داد؛ در اين صورت ما بر روي ترمز سمت چپ فشار وارد مي آوريم و سورتمه را به طرف چپ منحرف مي نماييم و اگر بخواهيم به طرف راست حركت كنيم ترمز سمت راست را فشار مي دهيم تا سورتمه به طرف راست حركت نمايد.

ترمز ESP درهر ثانيه 25 بار وضعيت خودرو را كنترل مي نمايد كه آيا بر روي خط حركت قرار داريا خير و ضمناً به سرعت از انحراف در لحظات اوليه جلوگيري مي نمايد و اين فرقي نمي كند كه آيا خودرو در حال شتاب گيري درسرعت يكنواخت است و يا در حال ترمز.

ESP فقط بر روي چرخ هاي خودرو اثر نمي گذارد. قبل ازآنكه اين سيستم مدرن دستورات بازدارنده خود را صادر نمايد بر روي عملكرد موتور تأثير گذاشته و قدرت موتور را تقليل مي دهد. عمل فوق از وارد آوردن فشار زياد بر روي چرخ دنده ها و قطعات متحرك جلوگيري مي كند. در اين صورت كافي است كه فقط راننده فرمان را به سمت دلخواه بگرداند، ESP بقيه كار را انجام خواهد داد. راننده خودروي فاقد ESP در اين گونه مواقع شديداً دچار اضطراب و پس از آن دچار خسارت خواهد گرديد زيرا براي تثبيت وضعيت خودرو اغلب بيش از حد لزوم فرمان را به راست و يا چپ خواهد گردانيد تا موفق به كنترل خودرو گردد و اين امر، خود باعث خروج خودرو از كنترل راننده مي شود. مخصوصاً زماني كه راننده مجبور است ابتدا خودرو را به سمت چپ يعني خودرو هاي مقابل هدايت كند و سپس بر روي مسير عبور خطوط خودرو هاي هم مسير سمت راست، كه اين امر ممكن است به سرعت، خودرو را دچار پيچ و تاب نمايد و اين حركات شديد باعث ليز خوردن مضاعف و يا واژگوني خودرو گردد.

ESP مي تواند بر حسب بهره گيري آن توسط كارخانجات خودروسازي، نام هاي متفاوتي را به خود بگيرد. مثلاً اين سيستم در خودروي ب ام و DSC، در پورشه PSM، درميتسوبيشي MASC، در هوندا VSA و در تويوتا VSC نام گذاري شده است.

اقاي دكتر«روبرت سوبل»از بخش تحقيقات كارخانه خودروسازي فولكس واگن در اين مورد مطالعات دقيقي را به انجام رسانيده است. او مي خواست بداند كه تا چه ميزان اين سيستم جديد موثر است؟ وي وضعيت تصادفات مدل هاي مختلف فولكس واگن را خودرو مجهز به ESP ويا بدون سيستم ESP مورد مطالعه قرار داد و به نتايج شگفت انگيزي رسيد:

در چهار پنجم موارد در خودروهاي داراي ESP از خروج مسير جلوگيري به عمل آمد.

اين يك موفقيت بسيار ارزشمند است زيرا در 25 درصد تصادفات خودرو ليز مي خورد و يا از مسير خارج مي شود.

ايشان سپس محاسباتي را با توجه به تعداد موجود خودروها در آلمان انجام داده و چنين نتيجه گرفت: اگر تمام خودروهاي آلمان در سال 2002 ميلادي مجهز به سيستم ترمز ESP بودند تعداد تصادفات مرگبار به شدت كاهش مي يافت.

عملكرد سيستم: ( ديناميك درايو )

در واحد كنترل الكترونيكي سيستم ديناميك درايو وضعيت هاي گوناگون رانندگي ثبت شده است .

اين نوع سيستم مي تواند با پردازش داده هاي گوناگون همچون سرعت ، زاويه ورود به پيچ ، وضعيت پدال گاز ، نيروي لحظاي موتور و . . . بهترين وضعيت را براي بازو هاي پايداركننده سيستم كمك فنر ها برگزيد.

ديناميك درايو با افزايش فشار بر اكسل عقب چسبندگي چرخهاي عقب را در مانورها بيشتر مي كند . با اين سيستم فشار بر روي چرخي كه رو به بيرون دايره پيچ قرار دارد به گونه اي هماهنگ كمتر مي شود. بدين صورت از يك طرف تمايل بر پر پيچي خودرو همواره تحت كنترل و از طرف ديگر اكسل عقب در آسانتر شدن كنترل خودرو در مانور ها كمك بسزايي به راننده مي نمايد.

اين سيستم مجهز به قطعات پيچيده مكانيكي و هيدروليكي مي باشد فرمان اين سيستم از يك واحد كنترل الكترونيكي و نيروي اين سيستم از راه دو پمپ هيدروليكي بدست مي آيد . اين پمپ ها با دو بازوي مكانيكي به شكل موازي با مفصلهاي كه بر روي اكسل عقب مونتاژ شده است ، اتصال دارند . هنگامي كه خودرو با سرعت وارد پيچ مي شود ، اين بازو ها با فرمان هاي كه از واحد كنترل مي گيرند به چرخش و يا گردش افتاده و با افزودن فشار بر روي يك چرخ كاهش فشار از روي چرخ ديگر ، حركت گهواره اي خودرو در مانور ها را از ميان مي برند.

براي افزايش كارايي سيستم ، يك موتور كوچك الكتريكي نيز در ميان بازوهاي پايدار كنند نصب شده است و واكنش سيستم را سريعتر مي نمايد. ( نيروي گشتاور اين موتور كوچك 800 نيوتن متر مي باشد.) همچنين لازم به ذكر است كه با سيستم پايداري الكترونيكي (ESP) خودرو نيز در ارتباط مي باشد.

زمان پايدار سازي اين سيستم از زمان آغاز اندازه گيري تا رسيدن به پايداري در مانور ها تنها يك چهارم ثانيه است و بدين روي سريعتر از ديگر سيستم هاي قابل مقايسه كنوني است.

فشار هيدروليك اين سيستم به گونه اي بسيار دقيق در بلوك سوپاپها كنترل و بر روي هر يك از بازو هاي پايداركننده در حدود 180 بار مي باشد .

كاربردمكاترونيك درسيستمهاي يمني خودرو

با افزايش تصادفات گسترده كه ناشي از بي احتياطي راننده و عدم دقت او در كنترل خودرو مي باشد و همچنين گسترش علم مكاترونيك در صنعت خودرو، نقش راننده در حركت مستقيم در خودروهاي امروزي تغيير كرده و بجاي راننده، يك سيستم خبره كه از چند واحد مكاترونيكي تشكيل شده است وظيفه كنترل خودرو را به عهده خواهد داشت. مكاترونيك از از در هم ادغام كردن دو كلمه مكانيك و الكترونيك تشكيل يافته است كه تركيبي از علوم مكانيك، الكترونيك و كنترل مي باشد. در سيستم هايي كه در زمينه مهندسي مكانيك و الكترونيك استفاده

مي شوند شاهد افزايش كاربرد الكترونيك و پردازش اطلاعات در مكانيك هستيم. نتيجه يك سيستم مكاترونيكي تلفيق اجزا تشكيل دهنده سيستم يا سخت افزار و اطلاعات حركتي آن يا نرم افزار مي باشد. در سيستم هاي مكاترونيكي از تعدادي حسگر استفاده مي شود كه اطلاعات ضروري و حركتي اجزا اصلي سيستم را به اطلاع يك واحد كنترل مركزي مي رساند و آن واحد با كنترل عملگرهايي كه نقش بازوهاي اجرايي سيستم را دارا مي باشند سيستم را كنترل مي كند. ارتقا سيستم هاي مكاترونيكي بستگي به دريافت اطلاعات تازه در زمينه ساختمان مكانيكي اوليه، حسگرها، عملگرهاي اجرايي، پردازش اتوماتيك اطلاعات و سيستم هاي كنترل كننده مي باشد.. از جمله سيستم هاي مكاترونيكي خودرو كه در سيستم هاي ايمني خودرو استفاده مي شود مي توان به سيستم كنترل سرعت قابل تطبيق با خودرو (ACC)، سيستم كنترل پايداري (ESP)، و سيستم ترمز اضطراري اشاره كرد.

با استفاده از سيستم كنترل سرعت راننده مي تواند بوسيله اهرم هاي كنار غربيلك فرمان سرعت خودرو را در يك سرعت ثابت تنظيم كند و هنگاميكه به نزديكي خودروي جلويي رسيد به صورت اتوماتيك سرعت كاهش داده مي شود و پس از عبور خودرو مذكور سرعت خودرو به سرعت تنظيم شده باز مي گردد.

اين سيستم داراي ارتباط چند واحد كنترل مهم خودرو از جمله واحد كنترل الكترونيكي ACC، واحد كنترل الكترونيكي موتور، واحد كنترل الكترونيكي جعبه دنده اتوماتيك و واحد كنترل ترمز بوسيله شبكه مالتي پلكس مي باشد.

سيستم ACC داراي يك رادار در جلو خودرو مي باشد كه پس از دريافت اطلاعات مبني بر نزديكي به مانع با ارسال سيگنال مربوطه واحد كنترل الكترونيكي را مطلع مي كند و اين واحد نيز به صورت ديجيتالي و بوسيله شبكه مالتي پلكس با ارسال ارقام معني دار 0 و 1 به واحدهاي كنترل موتور، جعبه دنده اتوماتيك و ترمز آنها را مطلع كرده و واحد هاي فوق بوسيله عملگرهاي مربوطه سرعت خودرو را كاهش مي دهند. واحد كنترل موتور با كم كردن زاويه دريچه گاز و پاشش انژكتور دور موتور راكاهش مي دهد، واحد كنترل جعبه دنده اتوماتيك با حركت شيربرقي هاي تعويض دنده جعبه اتوماتيك دنده هاي معكوس را براي خودرو انجام

مي دهد و واحد كنترل ترمز با كم كردن سرعت چرخ ها سرعت خودرو را كم مي كند و با روشن كردن چراغ ترمز عقب توسط واحد كنترل راننده خودروي عقب را از انجام عمليات ترمز مطلع مي كند با عبور مانع از جلوي خودرو سرعت دوباره توسط واحد هاي كنترل نام برده شده به حالت اوليه بر مي گردد. با بررسي سيستم كنترل سرعت مشاهده گرديد كه اين وسيله در كمك به راننده در كنترل خودكار و كم كردن تصادف نقش تاثيرگزاري خواهد داشت.

ESP سيستم تلفيقي از مكاترونيك و سيستم هيدروليك مي باشد. واحد هيدروليك داراي شير هاي برقي، پمپ هيدروليك مي باشد كه از واحد كنترل الكتريكي ESP فرمان مي گيرند. واحد كنترل الكترونيكي ESP واحد ترمز ضد قفل را در هنگام ترمزگيري كنترل مي كند. در هنگام فعال سازي سيستم، چراغ مربوطه در صفحه كيلومتر شمار روشن شده و راننده را از فعال سازي سيستم مطلع مي گرداند.

خودروي سيتروئن c5 داراي سيستم ESPمي باشد esp

EBD

مثال اگر شما نصف ماشينتون روي يخ باشه و دو چرخ ديگه روي آسفالت اگه فقط از سيستم اي بي اس استفاده كنيد ماشين به طرفي كه آسفالته منحرف ميشه و از مسير خارج ميشه ولي اگر اي بي دي نيز همراه شما باشه از اين انحراف هم جلو گيري ميكنه!

تقاضاي خارجي ترمز (EBD) تصادفهاي منجر به لغزيدن يا واژگون شدن از رايج ترين تصادفهاي كاميونها هستند براي انكه به شما كمك كنيم از عهده شرايط دشوار بر اييد ESPرا طراحي كرده اند اي اس پي از طريق تعامل بين سيستم الكترونيكي ترمز كاميون .آموزش مكانيك خودرو سيستم مديريت موتوروسيستم ترمز تريلربا نيروهايي كه ميخواهندكاميون را از جاده خارج كنندمقابله ميكند اين سيستم از سه سنسور روي كشنده تشكيل شده است كه زاويه انحراف. شتاب جانبي وضعيت فرمان را اندازه گيري ميكنديك دستگاه مركزي مقادير اندازه گيري شده را محاسبه ميكندوقتي اين مقادير با هم مطابقت ندارندترمزها جداگانه روي يك يا چند چرخ فعال ميشوند همزمان گشتاور موتور كاهش داده ميشودتا سرعت حركت كم شده و مجددا تعادل بر قرار شود

پمپ وسوپاپ هاي ترمز ضد قفل

ASR : اين سيستم ترمز در شرايط جاده هاي برفي و زمستاني با تركيب ترمز ABS و استفاده از قدرت موتور به راننده كمك مي نمايد كه خودرو را به سادگي كنترل و متوقف نمايد . EBD : اين سيستم ترمز در جهت توقف كامل خودرو باكمك ECU و چهار سنسور و كانال مجزا براي هرچرخ كمك مي نمايد در شرايط جاده اي متفاوت هر چرخ را به تنهايي كنترل نمايد و مانع از انحراف و تغيير جهت خودرو در شرايط جاده اي لغزنده و باراني ، خاكي ، دست انداز و همچنين در ترمزهاي شديد و ناگهاني شود

تفاوت سيستم ترمز EBD و ESP چي هست ؟

EBD مخصوص تقسيم نيرو روي 4چرخ براي حفظ تعادل هست.تمام خودرو هاي كه مجهز به ABS هستن EBD هم دارند.ولي ESP كنترل پايداري خودرو هستش و ربطي به ترمز نداره.ربطش به بالا رفتن كنترل بهترش توي پيچ با سرعت هاي بالا هست.همش مربوط به پيچ نميشه.توي جاده هاي برفي و لغزنده خيلي كمك مي كند. مثلاً اگر شما ميخواهيد توي پيچ ترمز كنيد(ماشيني كه مجهز به EBD هست)،مسلماً چرخي كه داخل پيچ هستش به خاطر اينكه دور كمتري ميزند بايد نيروي كمتري دريافت كند تا ماشين منحرف نشود! اين هم وظيفه EBD!

ebdوقتي وارد عمل مي شه كه ترمز گرفته بشه كه براي منحرف نشدن ماشين نيروي ترمز روي چهار چرخ را كم و زياد ميكنه (البته زياد كه نه!) تا ماشين منحرف نشه. ولي ESP بدون گرفتن ترمز توسط راننده، در صورت نياز، وارد عمل ميشه و با ترمز گرفتن روي بعضي از چرخها مانع منحرف شدن مي شود


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۳:۳۳ | نويسنده : مكانيك | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :