خرید اینترنتی آموزش های جامع خودرو

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه مکانیک خودرو استفاده شده

این مجموعه برای شروع در حرفه مکانیک خودرو بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و حرفه ای شدن در مکانیکی خودرو است.

پکیج آموزش جامع تعمیرات خودرو               آموزش تعمیرات،مکانیک و برق خودرو

پکیج کامل آموزش خودرو  تعمیرات خودرو

سيستم سوخت رساني انژكتوري اتومبيل زانتيا-بخش 2

سنسورهاي سيستم انژكتور زانتيا

• سنسور دور موتور engine speed sensor

• سنسور تعيين موقعيت ميل بادامك reference sensor

• سنسور كيلومتر شمار vehicle speed sensor

• سنسور دماي آب cooling temperature sensor

• سنسور دماي هوا air temperature sensor

• سنسور فشار هوا manifold air pressure

• سنسور ضربه knock sensor

• سنسور شتاب سنج accelerator sensor

• سنسور هاي اكسيژن lambda sensor-oxygen sensor

• سنسور دريچه گاز TPS

سنسور دور موتور

اين سنسور از نوع القائي ميباشد، تعيين دورموتور و زاويۀ ميل لنگ كه زمان پاشش سوخت و جرقه را مشخص مينمايد از وظايف اين سنسور ميباشد .

محل نصب آن در پائين سنسورهاي آب بر روي پوستۀ گيربكس ميباشد.

زمان TDC سيلندر شمارۀ يك بصورت دو دندانۀ خالي در محل دندانه دار فلايويل مشخص شده است.

از آنجا كه خروجي اين سنسور بصورت پالس ميباشد لذا سيم آن از نوع فويل دار ( يا شيلد دار) است .

سوكت آن سه سيمه و رنگ سوكت قهوه اي است.

سنسور دور موتور

عيب يابي

در صورت خرابي اين سنسور اتومبيل روشن نمي شود .

خرابي سنسور ، اتصالي سيمهاي آن و قطعي سيم ها توسط دستگاه عيب ياب lexia قابل تشخيص ميباشد.

جهت آزمايش سنسور با مولتي متر لازم است مقاومت پايه 1و2 بين 300 تا 400 اهم باشد .

R 1,2=300~400 ohms

سنسور تعيين موقعيت ميل بادامك

اين سنسور نيز از نوع القائي ميباشد . و محل قرارگيري آن در روي سرسيلندر كنار سوكت كوئل است . رنگ سوكت آبي و تعداد پايه هاي آن 3 عدد ميباشد .

پايۀ 1 = 12+ ولت تغذيه .

پايۀ 2 = ارسال ولتاژ به ECU .

پايۀ 3 = اتصال بدنه .

وظيفۀ اين سنسور كمك به سنسور دور موتور در تعيين دقيقتر زمان جرقه و تشخيص سيلندر داراي احتراق ناقص ميباشد . اين سنسور فقط در مدل 1800 موجود ميباشد .

نحوۀ عملكرد

هنگاميكه زائدۀ موجود در انتهاي ميل بادامك در مقابل سنسور قرارميگيرد سنسور ولتاژ صفر و در غير اينصورت ولتاژ 12+ را به ECU ارسال ميكند .

اتومبيل زانتيا

سوخت رساني زانتيا

عيب يابي

خرابي اين سنسور تاًثير محسوسي بر عملكرد اتومبيل ندارد و فقط در ميزان آلايندگي موتور اثر گذار است در حدي كه اتومبيل ديگر در محدودۀ استاندارد L4 عمل نميكند .

دستگاه عيب ياب lexia اتصالي ، قطعي و خرابي سنسور را نشان ميدهد .

تشخيص احتراق نادرست

سوخت رساني

سنسور كيلومتر شمار

اين سنسور القائي و در روي پوستۀ دفرانسيل قرار دارد. سوكت آن سفيد و تعداد پايه هاي آن 3 عدد ميباشد .

پايه 1 = برق 12+ از فيوز f6 جعبه فيوز داخل اطاق .

پايه 2 = اتصال بدنه .

پايه 3 = ارسال پالس به پردازشگر داخل صفحه آمپر .

خرابي ، اتصالي و قطعي آنرا lexia نشان ميدهد .

خرابي آن در سيستم انژكتور بوش اثري ندارد ولي در سيستم ساژم باعث نامنظم كاركردن و خاموش شدن موتور ميگردد .

خرابي آن در عملكرد سيستم ABS اثر گذار است .

سنسور دماي آب

اين سنسور از نوع مقاومت NTC ميباشد و رنگ سوكت آن سبز و 2 پايه دارد .

محل قرارگيري در سرسيلندر روي محفظۀ ترموستات .

وظيفه آن اعلام دماي مايع خنك كننده به ECU جهت تعيين مقدار پاشش سوخت و زمان جرقه ميباشد .

مقاومت آن در دماي 80 درجه 300 اهم و در دماي 20 درجه 2500 اهم است .

خرابي آن باعث بد كار كردن موتور در دماي پايين يا رقيق سوزي در دماي بالا ميگردد.

در هنگام باز كردن آن از سرد بودن موتور اطمينان حاصل نمائيد و پس از تعويض آن مدار خنك كننده را هواگيري نمائيد.

اجزا زانتيا

سنسور دماي هوا

اين سنسور NTC بوده و سوكت آن خاكستري و داراي 2 پايه ميباشد .آموزش مكانيك خودرو محل قرارگيري آن در اطاقك شتاب جلوي دريچه گاز ميباشد .

مقاومت آن در دماي 20 درجه 2500 اهم و در دماي 80 درجه 300 اهم ميباشد .

در صورت خرابي در ميزان آلايندگي و عملكرد نامنظم به جهت تنطيم نبودن مقدار سوخت و زمان جرقه ، تاًثير دارد .

هرگونه خرابي اين سنسور را lexia نشان ميدهد .

دريچه گاز


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : مكانيك | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :